Author Topic: Topic: Seventh-Day Adventist is a Religion of Blind Faith  (Read 19490 times)

Offline j2rbkk

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 353
  • View Profile
  • angTinigSailang
Topic: Seventh-Day Adventist is a Religion of Blind Faith
« on: February 22, 2011, 08:56:53 AM »
Topic: Seventh-Day Adventist is a Religion of Blind Faith

Affirmative: Father Abe (Roman Catholic) http://thesplendorofthechurch.blogspot.com/
Negative: Mr. Ronald Obidos (Seventh-day Adventist) http://www.sdanswers.webs.com/


Debate Format:

1. Affirmative Constructive -- 1500 words:
2. Cross-Examination of Affirmative by Negative - Set-1: 5 questions max -- 500 words
3. Affirmative replies - 1000 words for ALL the answers
4. Cross-Examination of Affirmative by Negative - Set-2: 5 questions max - 500 words
5. Affirmative replies - 1000 words for ALL the answers

6. Negative Constructive - 1500 words:
7. Cross-Examination of Negative by Affirmative - Set-1: 5 questions max - 500 words
8. Negative replies  - 1000 words for ALL the answers
9. Cross-Examination of Negative by Affirmative - Set-2: 5 questions max - 500 words
10. Negative replies - 1000 words for ALL the answers

11. Affirmative Rebuttal - 1500 words
12. Negative Rebuttal - 1500 words
13. 2nd Affirmative rebuttal - 1500 words
14. 2nd Negative rebuttal- 1500 words

15. Rejoinder/Conclusion by the Negative - 500 words
16. Rejoinder/Conclusion by the Affirmative - 500 words
Behavioral Rules (numbered for easy reference.)

1. Constructive posts must be used by each side to present the arguments.

2. Cross-examination posts must be limited only to the constructive posts of the other side.

3. The debater being cross-examined is expected to answer the questions directly.

4. During the rebuttal posts, no significantly new issues may be presented.

5. Questions are part of the word count. Clarifications are part of the word count. Clarifications may be requested but no expectation is to be made that it will be addressed. Citations are part of the word count. MS Word 2007 will be used for word counting.

6. Time limit is 3 days (72 hours) from the last post by the opponent. (Note: No further editing is allowed after posting. If editing is needed, PM the mod for permission and a correction post may be inserted if permitted, but no change to the original post is still allowed.) Weekends are NOT counted. For this debate, Saturdays and Sundays are the days that will not be counted.

7. The Bible should be the primary resource for expounding of stands and arguments. Other references are also allowed as secondary resources.

8. The moderator will not declare a winner after the debate. His role is to ensure that the agreed rules are carefully followed and that the debate runs smoothly.

9. Only three persons are allowed to post in the formal debate thread: the moderator and the two debaters.

10. No other thread that is related to the debate will be opened while the debate is going on.

11. All applicable forum rules on posting behavior will apply in this debate.
------------------------------------These rules supersedes all previous agreements or understandings in pre-debate threads. Kindly review the rules carefully as these rules will prevail over others that you may have used in the past.

Start date: This debate starts at the moment that this post has been posted (Feb 22 2011 Tuesday 17:52). The affirmative side is given two days to make his first posting.

This is the exclusive thread to the parties of this debate. The format and the debate rules are shown. Where the rules are explicit, I will apply the rules to specific situations. Where the rules are silent or implicit, I will extrapolate the applicable rules based on my interpretation of fairness and standard practice.

Goodluck to our debaters. Please be reminded that this thread is open even for the future generations. So choose and use your words wisely. God bless! :)

Father Abe, you can now start your Constructive stand.
1Peter 3:15  ".....na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot.."

Offline Father Abe

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 108
  • View Profile
Affirmative Stand
« Reply #1 on: February 23, 2011, 02:43:19 AM »
Bago ko pasimulan ang aking presentasyon ay pinasasalamatan ko po muna, una ang poong maykapal sa pagbibigay sa akin ng wisdom and knowledge, sa ating moderator na si j2rbkk sa pagaalocate sa amin na panahon para bantayan at subaybayan ang aming talakayan, higit sa lahat pinasasalamatan ko si ginoong obidos sa kanyang pagtanggap sa aking hamon na debate.

Ang paksa na aming tatalakayin ang patutunayan ko na ang SDA ay isang religion na bulag na pananampalataya o blind faith. Bago ko ilatag ang mga ebidensya atin munang alamin ang ibig sabihin ng salitang blind faith


http://dictionary.reference.com/browse/blind+faith


Main Entry: blind faith

Part of Speech: n

Definition: belief without true understanding, perception, or discriminationMaliwanag po na base sa depenisyong ating nakalap ang ibig sabihin ng blind faith ay ang paniniwala ng walang ganap na pagkaunawa. Marami sa mga SDA na panatiko na kahit ibulgar na nating mali ang kanilang katuruan o pag-aangkin ay pinipilit pa rin nilang itama ito sa kanilang sarili kahit ipit na sila sa mga isyung aming pinagtatalunan

Bakit masasabi nating ang SDA ay religion ng blind faith


1) Self-Proclaimed Authority of Ellen G. White


Kinakailangan para masabing ikaw ay tunay na apostol propheta kelangan ikaw ay isinugo ng panginoong Dyos. Sa panahon ni kristo siya ay isinugo ng Dyos Ama upang tubusin ang kanyang sarili sa kasalanan ng tao, matapos ang pagbabayad sala at kanyang muling pagkabuhay ay isinugo nya ang mga apostol para mangaral ng evanghelyo. Ang mga apostol ang nagpatuloy sa gawain ng ating panginoong Hesu-kristo at nagtalaga sila ng mga ministro at manggagawa na magiging katuwang nila sa gawain. Sa pamamagitan ng pagoordena sa mga member ay naitatalaga nila ang isang member sa isang mahalagang katungkulan sa iglesia (halimbawa si Timoteo).

Maliwanag sa aking tinuran na para me masabing me otoridad ka kelangan ang otoridad mo galing sa pinagmulan sa Ama - Kristo - Apostol - itinalaga ng mga apostol - inordenahan nung mga tinuruan ng apostol - hanggang sa kasalukuyan (apostolic succession), kung malayo ang nilaktawan mo at di mo mapatunayang sakop ka sa proper authority aba'y malaking problema mo iyan. Kung sasabihin nagbasa ka lang ng isang hula sa bible aba'y ang daming religion na ganun na nagbabasa ng hula sa bible at inaangkin nilang sila iyon.

Kahit malinaw po na base sa koloborasyon ng kasaysayan na ang ugat ng SDA na si White ay malayo sa propor succession pikit mata pa rin nila itong inaangkin at gusto pang isangkalan ang bible para sabihing sila iyon.

Mamaya abangan natin si Ginoong Obidos kung ano ba ang patunay na si Ellen White ay May Authoridad

2) Illogical Doctrine


Dahil limitado lamang ang wording sa debate ay magbibigay na lamang tayo ng isang halimbawa (Sola Scriptura)

ano po ba ang depenisyon nila ukol dito basahin natin sa kanilang article of faith sa number 3 ganito ang mababasa

We believe that Scripture is the foundation of faith and the final authority in ALL MATTERS OF DOCTRINE AND PRACTICE.

maliwanag mga kababayan na ayun sa kanilang article of faith ang Biblia LAMANG ang tanging basehan ng pananampalataya at practice sa loob ng iglesia. At eto pa ang matindi ang sabi dun ALL MATTERS OF DOCTRINE AND PRACTICE, me sinabi bang salvation topic lang gaya nung sinasabi ni obidos sa kabilang thread. naku eto talagang si obidos mahilig gumawa ng sariling termino

alam naman natin na sina obidos ay naniniwalang si marcos ang sumulat ng aklat ng marcos at si mateo ang sumulat ng aklat ng mateo and so on... kung talagang bible lamang ang final authority in ALL MATTERS OF DOCTRINE NILA saan mababasa sa bible na si marcos at si mateo nga ang sumulat nung aklat nilang iyon.


kung wala silang mabasa it must acceptable to say that their sola scriptura is illogical doctrine at sila ay maikokonsidera na blind faith dahil hindi nila ganap na nauunwaan ang kanilang pananampalataya

3) Bogus or Unfullfilled Prophecy of EGW


Isa sa mga palatandaan ng tunay na propheta ay dapat magkatotoo ang hula o kanyang sinasabi sapagkat ay kanyang sinasabi ay hindi sa ganang sarili kundi ito ay galing sa Dyos. Gaya ng mababasa sa Deut 18:21-22

"And if you say in your heart, ‘How shall we know the word which the LORD has not spoken?’ when a prophet speaks in the name of the LORD, if the thing does not happen or come to pass, that is the thing which the LORD has not spoken; the prophet has spoken it presumptuously; you shall not be afraid of him.”Deuteronomy 18.21-22

Dyan natin susukatin si Ginang White kung tunay nga syang propheta sa pamamagitan ng ganung talata. suriin natin kung nagkatotoo ba ang kanyang pinagsasasabi

Noong 1856 sa kanilang konferensya ganito po ang ating mababasa

"I was shown the company present at the Conference. Said the angel: 'Some food for worms, some subjects of the seven last plagues, some will be alive and remain upon the earth to be translated at the coming of Jesus.'" Testimonies, Vol. 1, p. 131

ayun sa salaysay ni EGW me mga tao na present sa nasabing conference na mananatiling buhay pa hanggat dumating si kristo. pero ano na ngayon 2011 na buhay pa kaya ang mga taong present sa conference na iyon. para sa kaalaman po ninyo patay na lahat ang mga iyon kaya isa na namang reyna ng sablay si aling ellen

    "The human family was presented before me, enfeebled. Every generation has been growing weaker, and disease of every form visits the human race.... Satan's power upon the human family increases. If the Lord should not soon come and destroy his power, the earth would soon be depopulated." Testimony #8, p.94, in Spiritual Gifts III-IV


ayun na naman ke EGW isa na namang hula iyan na ayun sa kanya ang mga tao sa henerasyong iyan ay humihina at iba't ibang sakit ang dumadapo sa bawat nilalang kung di daw darating si Lord ang mundo ay magiging depopulated o kokonti ang populasyon. totoo ba ito

hindi po dahil sa taong 2011 hindi naman konti ang populasyon overpopulated pa nga

magbigay na lang tayo ng isang matindi pang sablay na prophesiya ni EGW

Si Lucinda Burdick na matalik na kaibigan ni Aling Ellen ay nagtestify na si EGW ay may prophesiya na ganito

    "During the year 1845 I met Miss Ellen G. Harmon several times at my uncle's house in South Windham, Me. The first of these meetings was in the month of May, when I heard her declare that God had revealed to her that Jesus Christ would return to this earth in June, the next month." (Lucinda Burdick, notarized letter, published in Limboline)

June 1845 darating na daw si kristo pero anong year na ngayon 2011 na nakup tsk tsk tsk matindi problema nito ni ginoong obidos.

mga readers dyan ulit maipapakita na ang SDAay blind faith kasi kitang-kita naman na puro sablay na ang pinagsususulat ni aling ellen ay tila panatiko pa rin sila dito.

Conclusion.

Ellen White characteristics stated above are not worthy of trust and obedience.

Clear history stated that her prophecy has LOTS of errors.

If that is the case SDA is indeed a religion of blind faith!Offline j2rbkk

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 353
  • View Profile
  • angTinigSailang
Re: Topic: Seventh-Day Adventist is a Religion of Blind Faith
« Reply #2 on: February 23, 2011, 03:59:11 AM »
Salamat po Father Abe sa constructive stand nyo. Ibigay po natin kay Mr. Obidos para sa kanyang cross-examination.

1. Affirmative Constructive -- 1500 words:
2. Cross-Examination of Affirmative by Negative - Set-1: 5 questions max -- 500 words
3. Affirmative replies - 1000 words for ALL the answers
4. Cross-Examination of Affirmative by Negative - Set-2: 5 questions max - 500 words
5. Affirmative replies - 1000 words for ALL the answers

6. Negative Constructive - 1500 words:
7. Cross-Examination of Negative by Affirmative - Set-1: 5 questions max - 500 words
8. Negative replies  - 1000 words for ALL the answers
9. Cross-Examination of Negative by Affirmative - Set-2: 5 questions max - 500 words
10. Negative replies - 1000 words for ALL the answers

11. Affirmative Rebuttal - 1500 words
12. Negative Rebuttal - 1500 words
13. 2nd Affirmative rebuttal - 1500 words
14. 2nd Negative rebuttal- 1500 words

15. Rejoinder/Conclusion by the Negative - 500 words
16. Rejoinder/Conclusion by the Affirmative - 500 words
1Peter 3:15  ".....na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot.."

Offline ronobidos

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 107
  • View Profile
Cross-Examination of Affirmative by Negative - Set-1
« Reply #3 on: February 23, 2011, 06:30:09 AM »
Father Abe is assuming na ang "Apostolic Succession" ay tama kaya ginamit mo syang panukat upang sukatin ang autoridad ni E.G. White na mangaral ng hindi mo pa naman napatunayan na tama nga ang doktrinang ito this is a fallacy called ”circular reasoning" or "begging the question". Kaya ang tanong ko ay ito:

1. Mapapatunayan mo ba sa Biblia ang "APOSTOLIC SUCCESSION"? Kung pagbabatayan naman ang HISTORY, masasabi mo ba na WALANG NAGING PROBLEMA SA LISTAHAN NG PAGKAKASUNOD-SUNOD SA APOSTOLIC SUCCESSION mula noon hanggang ngayon?

2. Tama ka Father Abe sa pagsipi na aming paniniwala tungkol sa Biblia na “We believe that Scripture is the foundation of faith and the final authority in ALL MATTERS OF DOCTRINE AND PRACTICE.

TANONG: Since sinipi mo an gaming SDA Statement of Belief, may mababasa ka naman ba mula sa aming Statement of Belief na ang naniniwala kami na ang PAGKAALAM KUNG SINO AUTHOR ng 4 Gospels ay bahagi ng DOKTRINA at PRACTICE ng mga SDA? Kung meron, anong pahina at kung pang-ilang statement of belief ng SDA ito? ANONG BATAYAN MO NA MAY KINALAMAN SA KALIGTASAN ANG PAGKAALAM KUNG SINO ANG SUMULAT NG 4 GOSPELS?


3. Sa Galacia 1:8 ay ganito ang sinasabi:

Gal 1:8  Subalit kahit KAMI (mga apostol), o isang ANGHEL mula sa langit ang mangaral sa inyo ng EBANGHELYO na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain! (emphasis mine)

Ayon sa talatang nabanggit alin ang mas mahalagang panukat ng katotohanan yung POSITION ng mangangaral o TURO ng mangangaral?


4. Ginamit mo yung prediction ni E.G. White noong 1856 na sinasabi mong hindi natupad dahil yung mga taong sinabihan niya na aabutan ng pagbabalik ng Panginoon ay mga patay na ngayon. Ibig mo bang sabihin si Apostol Pablo na kinikilala din niyong tunay na apostol ay BULAANG PROPETA dahil sinabi niya sa 1 Tesalonica 4:17 na makakasama sila sa sasalubong sa Panginoon pero mga patay na sila ngayon ng hindi pa dumadating ang Panginoon?

1Th 4:17  Pagkatapos, TAYONG nabubuhay na natitira ay aagawing KASAMA nila sa mga ulap, upang salubungin ang Panginoon sa papawirin; at sa gayon ay makakapiling NATIN ang Panginoon magpakailanman.


5. Kilala mo ba si Mrs. Lucinda Burdick na nag charge kay E.G. White na nanghula daw na darating si Jesus ng June 1845? Ilang beses niya inulit ito? At Siya ba mismo ang sinabihan daw ni E.G. White o narinig lang niya? Kung ito ay totoo mayroon ka bang mailalabas mula sa mga AKLAT NA SINULAT MISMO NI ELLEN WHITE NA SIYA MISMO NAGSABI NA SI "JESUS AY DARATING ng JUNE 1845? Kung meron, maaaring paki-dokumento kung anong AKLAT at PAHINA?
« Last Edit: February 23, 2011, 06:33:26 AM by ronobidos »

Offline j2rbkk

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 353
  • View Profile
  • angTinigSailang
Re: Topic: Seventh-Day Adventist is a Religion of Blind Faith
« Reply #4 on: February 23, 2011, 07:32:15 AM »
Mukhang mabilis ang tempo ng pag-uusap ah.  :-*

Father Abe, panahon nyo naman pong sumagot.

1. Affirmative Constructive -- 1500 words:
2. Cross-Examination of Affirmative by Negative - Set-1: 5 questions max -- 500 words
3. Affirmative replies - 1000 words for ALL the answers
4. Cross-Examination of Affirmative by Negative - Set-2: 5 questions max - 500 words
..........
1Peter 3:15  ".....na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot.."

Offline Father Abe

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 108
  • View Profile
Re: Topic: Seventh-Day Adventist is a Religion of Blind Faith
« Reply #5 on: February 23, 2011, 09:15:12 AM »
Q1

Sagot:Unang-una mali ang tanong mo alam mo kung bakit? kasi hindi naman kami sola scriptura gaya ninyo. at take note me mga humalili na succession na di na nakatala sa bible kasi nga po tapos na ang pagsusulat nun

sa history naman tuloy-tuloy po ang otoridad mababasa yan sa link na ito

http://www.newadvent.org/cathen/12272b.htm

kung mapapansin niyo dyan ang matapos ni apostol pedro si linus ang humalili nabanggit pa sa bible si linus sa 2 Timothy 4:21

matapos nun ang humalili dun ay nasa sakop ng tamang apostolic succession. kung titignan natin sa nasabing listahan wala dun sa mga iyon ang pinagmulan ni EGW.

Me mga anti-pope na tinatawag pero kahit na nagkaroon ng anti-pope nanatili ang otoridad kasi me mga genuine o tunay na santo papa

ang bigat ng patotoo ay nasa balikat ninyo. patunayan ninyong si EGW ay sakop ng tamang otoridad hindi yung nakabasa lang kayo ng hula sa bible eh kayo na yun dahil marami ding sekta ang sinasangkalan ang bible para kumuha ng otoridad dahil sa tala ng kasaysayan ay di ito uubra sa kanila.

 

Q2

Sagot: maliwanag po sa inyong article of faith na sinasabing ALL MATTERS OF DOCTRINE. ibig sabihin nun lahat ng inyong paniniwala at practices dapat nakasulat sa bible not unless gumawa ka ng sariling article of faith na lalapat sa iyong panlasa ay pwede nating ikonsidera na valido ang tanong mo.

take note ang sabi dun ALL DOCTRINE HINDI SINASABING SALVATION ONLY gaya ng gusto mong iparating at take note wag mong sasabihin na hindi bahagi ng doktrina ng SDA ang authorship ng bible dahil mismong sa aklat binabanggit ito sa librong Body of Christ: The Library of Adventist Theology by Reinder Bruinsma sa page 40 ganito ang sinasabi

we can glean more information about the origin of the church from the book of acts, written around 60AD, by luke, a physician and traveling companion of apostle paul

so malinaw na talagang doktrina ninyo na si lukas ang author ng book of acts, eh san sa bible yun mababasa kung sola scriptura kayo

and lastly me koneksyon ang authorship sa salvation kasi sila ay me authority galing sa Dyos

Mga Taga-Roma 10:14-15 (Ang Salita ng Diyos)

 14Papaano nga sila tatawag sa kaniya kung hindi sila sumasampalataya sa kaniya? Papaano sila sasampalataya sa kaniya kung hindi sila nakakapakinig patungkol sa kaniya? Papaano sila makakapakinig kung walang mangangaral? 15Papaano sila makakapangaral malibang sila ay isugo? Ayon sa nasusulat:
      Kayganda ng mga paa nila na nagpapahayag ng
      ebanghelyo ng kapayapaan at ang mga paa ng
      mga nagdadala ng ebanghelyo ng mabubuting
      bagay.

kitam ayun sa talata ang sinuman tao na para makasampalataya kelangan me mapakinggan at ang pakikingan nila kelangan ano po? ISINUGO

kaya mahalaga po na malaman natin ang authorship ng books of the bible, konekted yan sa kaligtasan natin kasi para patunayan na ang sumulat ay ano po? ISINUGO,

kung susundan kasi natin ang argumento ni ginoong obidos ano yun payag syang magsulat ng aklat ni boy abunda tungkol sa kaligtasan tapos ayun bible na? payag ba sya nun?

hindi po kelangan isinugo upang patunayan na ang katuruan ukol sa kaligtasan ay ano po? kinasihan, sino ba namang magkakasi kung ang sumulat di isinugo

sabagay wag na tayong magtaka kung ang SDA kakaiba ang paniniwala kasi sa kanila nagdeliryo lang ang founder nila ayun propheta na

Summary of Points

 • konekted ang authorship sa kaligtasan sapagkat dun natin mapapatunayan kung ang sumulat ba ay isinugo

  napatunayan natin mula sa biblia na ang dapat nating sampalatayanan ay ang aral ng mga isinugo

  ang authority po ay konekted sa ating pinaguusapan. mahalaga po ang otoridad kasi kung wala ka nun magiging invalido ang iyong pangangaral
[/b][/color]


[/b][/color]

Q3

Sagot: upps wag mamulot lamang ng cherry sa pangangaral ng kasulatan. ibig mo bang sabihin hindi na ba mahalaga ang authority? paano ngayon yung sinasabi sa Roma 10:15 na ang mangangaral kelangan isinugo? at syangapala di ba bago gawin ng mga apostol ang great commission ay binigyan muna sila ng authority ni kristo (Matt: 20:28-29) kaya napakahalaga po ng authority lalo na kung ikaw ang mangangaral ng evanghelyo

ngayon going back sa Gal 1:8, bago tayo magbigay ng paliwanag ay dapat alamin muna natin ang konteksto. Kung babasahin natin ang V 6-7 me babala na binigay si pablo na meron nagtuturo ng ibang evanghelyo. sa V7 malinaw na sinabi ni pablo na ang nagtuturo na iyon ay ibang tao at hindi siya

V7 Hindi ito talagang kakaibang ebangheyo maliban na may ilang mga tao na gumugulo sa inyo. Ibig nilang palitan ang ebanghelyo ni Cristo.

kaya sa V8 inihahalintulad lamang ni pablo ang kanyang sarili na kung siya man ay magturo ng ibang evanghelyo kagaya nung ibang tao ay hayaan syang masumpa. bakit nya sinabi iyon dahil nakatitiyak sya na ang kanyang ipinapangaral ay hindi nagmumula sa kanyang sarili kundi sa nagsugo sa kanya eto basahin mo sa V11

11Mga kapatid, ipinaalam ko sa inyo, na ang ebanghelyo na ipinangaral ko ay hindi nagmula sa tao. 12Ito ay sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro man ito ng tao sa akin. Bagkus, ipinahayag ito ni Jesucristo sa akin.

maliwanag na ang kanyang itinuro ay kinasihan po sapagkat ito ay inihayag sa kanya ni Jesus sa V 15-16 mababasa dyan na binigyan talaga siya ng authority para mangaral ng evanghelyo

15Nasa sinapupunan pa lamang ako ng aking ina, pinili na ako ng Diyos at tinawag na niya ako sa pamamagitan ng kaniyang biyaya. 16Ikinalugod ng Diyos na mahayag sa akin ang kaniyang Anak upang maipangaral ko siya sa mga Gentil. Hindi ako sumangguni agad sa tao.

so napakahalaga ng authority hindi yung basta basta ka lamang mangangaral both ang authority at evanghelyo ang pinanghahawakan natin para mahayag ang katotohanan

mismong ang SDA ay pinahahalagahan ang Authority sa Pangangaral ng Evanghelyo


http://biblicalresearch.gc.adventist.org/Biblequestions/whoseauthority.htm

the authority bestowed on the church by Christ—to forgive or not to forgive—is the authority to preach the gospel and to decide who can or cannot be baptized. It is a tremendous responsibility that should not be taken lightly.


kitam kung hindi pala mahalaga sayo ang authority it means na kalaban ka rin ng inyong doktrina hehehe


Q4

Sagot: Ang tinutukoy po ni Pablo sa 1 Th 4:17 ay insight ng mangyayari sa araw ng paghuhukom di gaya ni EGW na hula-hula puto-maya. Wag kasing mamulot ng cherry sa pagpapaliwanag ng kasulatan. Kung susuriin natin ang tema ng 1 Th 4 nais lamang ipabatid ni pablo sa mga kristyanong taga Tesalonica ang magiging kaganapan sa araw ng paghuhukom. Point of comparison lamang ang sinasabi dyan ni pablo kumbaga inihalintulad nya ang sarili nya at ang mga kristyano na taga Tesalonica sa mga Kristyano sa darating na araw ng paghuhukom

pansinin mo ang V14

14Ito ay sapagkat KUNG naniniwala tayo na si Jesus ay namatay at nagbangong muli, gayundin naman ang mga natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos kasama niya

pansinin natin ang salitang KUNG ito po ay point of comparison o conditional effect na ibinigay ni pablo sa mga kristyano nung time na iyon.

kaya wag mong ipagkumpara yung sinabi ni pablo sa hula hula madam auring ni EGW kasi hindi naman point of comparison o conditional effect ang sinasabi ni EGW dahil lantaran niyang sinabi na ang mga present sa conference na iyon ay buhay na daratnan ni kristo alam mo kung bakit kasi akala nya ilang buwan na lang ang muling pagparito ni kristo.
Q5

narinig mismo ni Mrs. Burdick na sinabi iyon ni EGW narito ang portion ng affidavit na magpapatunay sa kanyang sinasabi

The first of these meetings was in the month of May, when I heard her declare that God had revealed to her that Jesus Christ would return to this earth in June, the next month.

mismong siya ang nakarinig nito at syangapala bago ang nasabing notarized affidavit noong 1908 alam mo ba na naipublish ito sa babasahing Crisis noong July 1, 1874 at sa kanyang Tract na True Sabbath: Which Day Shall We Keep? An Examination of Mrs. Ellen White’s Visions (1874, 71-74; 2nd ed. 1877)

naturalmente todo deny nyan si EGW kasi kumbaga sa tamang analogy wala namang kriminal na umaamin ng kasalanan.


Offline ronobidos

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 107
  • View Profile
Cross-Examination of Affirmative by Negative - Set- 2
« Reply #6 on: February 23, 2011, 12:05:38 PM »
TANONG#1: Ang sabi mo "Unang-una mali ang tanong mo alam mo kung bakit? kasi hindi naman kami sola scriptura gaya ninyo."

Therefore, INAAMIN MO NA WALA SA BIBLIA ANG "APOSTOLIC SUCCESSION"? OO o HINDI?

Dahil inamin mo na HINDI BIBLICAL ang  "Apostolic Succession." Kaya mali ka para hanapin ang AUTHORITY ni E.G. White sa "APOSTOLIC SUCCESSION" dahil OUTSIDE the Bible yan. Ang karapatan ni E.G. White ay INSIDE the Bible.!

At dahil sa inamin mo na WALA SA BIBLE ang doktrina ng "Apostolic Succession" kung gayon WALANG AUTHORITY itong mga binigay mong listahan ng mga "Pope"?

Ginamit mo ang 2 Tim. 4:21 sabi mo si "Linus ay successor ni Peter” SAAN SA NASABING TALATA YAN?


TANONG#2: Huwag ka umiwas sa tanong Father Abe:

SAAN SA AMING STATEMENT OF BELIEF mababasa na MAY KINALAMAN SA  SALVATION ANG PAGKAALAM NG PANGALAN NG AUTHOR NG 4 GOSPELS?

Maaaring bang pakituro mula sa aming 28 FUNDAMENTAL BELIEFS ng SDA na DOKTRINA SA KALIGTASAN ANG DAPAT MALAMAN KUNG ANO ANG PANGALAN NG MGA SUMULAT NG FOUR GOSPELS? Kahit sacristan lang maiintindihan na ito.

Isa pa ang tinatanong ko ay HINDI KUNG ANO ang authoridad ng sumulat ng 4 Gospels ang tinatanong ko ay kung may mababasa ba na mahalaga sa kaligtasan na dapat malaman ang PANGALAN ng AUTHOR ng 4 Gospels?

TANONG#3: Ang tinatanong ko lang naman sa iyo Father Abe ay kung ano ang mas matimbang: AUTHORITY or ARAL dahil sa Gal. 1:8 pinapakita doon na PWEDENG TUMALIKOD ANG MGA TAONG MANGANGARAL na GAYA NIYANG APOSTOL (ex. si Judas Escariote isang tunay na Apostol ngunit tumalikod!) at pati mismo mga ANGHEL (ex. Mga angels na sumama kay Lucifer) ngunit ang EBANGHELYO ay HINDI MABABAGO, kaya padadaliin ko na lang ulit ang tanong ko para di ka mahirapan:

Batay sa Galacia 1:8 alin ang NAGBABAGO yung MANGANGARAL o yung ARAL?

TANONG#4: Ginamit mo ang KONTEXTO sa v.14 upang pinatunayan na ang sinabi ni Pablo sa 1 Tes. 4:17 ay may CONDITIONAL EFFECT dahil sa salitang "KUNG". Kung gayon ay hindi na maituturing na BULAANG PROPETA si Pablo.

NAKAKATIYAK KA NAMAN BA NA WALANG CONDITIONAL EFFECT ang sinabi ni E.G. WHITE about 1856 AYON SA KONTEXTO? Oo o Hindi? Paano kung may mabasa ako sa iyo na may CONDITIONAL EFFECT ito aminin mo TALO ka na? OO o HINDI?[/glow]

TANONG#5: Bakit HINDI MO SINAGOT ITO:

"Kung ito ay totoo, mayroon ka bang mailalabas mula sa mga AKLAT NA SINULAT MISMO NI ELLEN WHITE NA SIYA MISMO NAGSABI NA SI "JESUS AY DARATING ng JUNE 1845"?

KUNG MERON, maaaring paki-dokumento kung anong AKLAT at PAHINA?"

Dahil kung wala kang maipakitang DOKUMENTO sa debateng ito ay maliwanag na ipinapamukha mo sa mga taong bumabasa ng ating debate na madali ka palang maniwala sa KASINUNGALINGAN at PARI ka pa naman na nagkakalat ng KASINUNGALINGAN kung sabagay sabi mo nga "wala namang kriminal na umaamin ng kasalanan" patunayan mo ngayong hindi ka "KRIMINAL"! ;D
« Last Edit: February 23, 2011, 12:15:34 PM by ronobidos »

Offline j2rbkk

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 353
  • View Profile
  • angTinigSailang
Re: Topic: Seventh-Day Adventist is a Religion of Blind Faith
« Reply #7 on: February 23, 2011, 11:27:27 PM »
Nakikiusap po kami sa lahat na TATLOng tao lang po ang pwedeng magpost sa thread na ito: moderator at ang dalwang debater. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Alam nating lahat na marami tayong natutunan sa magigiting nating debaters.

1. Affirmative Constructive -- 1500 words:
2. Cross-Examination of Affirmative by Negative - Set-1: 5 questions max -- 500 words
3. Affirmative replies - 1000 words for ALL the answers
4. Cross-Examination of Affirmative by Negative - Set-2: 5 questions max - 500 words
5. Affirmative replies - 1000 words for ALL the answers

6. Negative Constructive - 1500 words:
7. Cross-Examination of Negative by Affirmative - Set-1: 5 questions max - 500 words
.........

#5 na po tayo. Father Abe, panahon nyo na po para sumagot.
1Peter 3:15  ".....na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot.."

Offline Father Abe

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 108
  • View Profile
Affirmative Replies
« Reply #8 on: February 24, 2011, 02:33:29 AM »
Q1

Sagot: Ayos ka rin ginoong obidos halatang hindi ka nakakaintindi ng aking sagot

wala akong sinasabi na hindi biblical ang apostolic succession, ang sabi ko hindi lamang po biblia ang batayan sa apostolic succession kundi dapat me koloborasyon sa kasaysayan. intindihin maigi ang paskil ko bago ka bumanat

at regarding naman ke Linus, sa kasaysayan po sya ay humalili kay apostle pedro, ipinapakita lamang sa 2 tim 4:21 na isa sya sa mga kamanggagawa ni San Pablo

so ang ibig sabihin lamang nun ang mga humalili ay nagdaan sa proper authority

kristo --- apostol -- inordenahan ng apostol - tinuruan ng inordernahan ng apostol --- hanggang sa kasalukuyan

kung susuriin mo ang link na iyan konektado ang listahan na yan sa pinagmulang authority hindi ko naman yan maaring itindig kasi wala yan sa tema, hindi authority ng katolisismo ang tema kundi ang authority ni EGW na nahibang at nag self-proclaim.

So ulitin natin

 • Ang Apostolic Succession ay dapat isangguni sa BIBLE AT KASAYSAYAN

  Ipinapakita ng Biblia kung paano gumagana ang succession by means of giving the authority and ordination

  Sa kasaysayan ipinapakita na ang mga successor na hindi na naitala sa bible ay konektado pa rin dun sa proper auhority
Dilemma ngayon ni Obidos kung saan sya kukuha ng pagkaotoridad ni EGW baka basahan ako ng hula hehehe


Q2

Sagot: Hindi ko po iniwasan ang tanong kasi po sinabi ninyo sa inyong article of faith na ang bible foundation of faith and the final authority in ALL MATTERS OF DOCTRINE AND PRACTICE meaning LAHAT NG DOKTRINA

pinatunayan ko din mula sa inyong aklat na aral ninyo na si lukas ang sumulat ng aklat ng mga gawa (one example ko yun). kung hindi ninyo doktrina ang tungkol sa authorship at hindi ninyo iyon itinuturo then we will conclude na valid ang tanong mo pero wala ka ng kawala kasi nakalagay sa article of faith ninyo na ALL DOCTRINE HINDI NAMAN SALVATION ONLY (gaya ng sarili mong termino)

at tungkol naman sa author ng books of the bible silang lahat ay may authority not unless na sabihin mong wala silang authority ay valid na naman ang tanong mo pero wala kang lusot dyan. Mismong ikaw din ay umamin na ang authority ay konekted sa salvation

Quote from: ronoobidos
pinagpipilitan mo pa rin ang AUTHORITY ng mga authors ay connected sa SALVATION WHICH IS TAMA NAMAN, WHICH IS TAMA NAMAN, WHICH IS TAMA NAMAN

atsaka hindi uubra sa akin ang mga proof-texting mo kasi nga di ako naniniwala sa sola scriptura kung ADD o INC o di kaya Born Again ang kadebate mo malang uubra yang proof-texting argument mo.


Q3

Sagot: Aminado naman ako na ang mangangaral pwedeng tumalikod at ang evanghelyo ay mananatili pero it doesn't mean na ang tao eh pwede ng mangaral kahit walang authority, both po yang requirement

sa V15-16 ipinakita na me authority si Pablo

15Nasa sinapupunan pa lamang ako ng aking ina, pinili na ako ng Diyos at tinawag na niya ako sa pamamagitan ng kaniyang biyaya. 16Ikinalugod ng Diyos na mahayag sa akin ang kaniyang Anak upang maipangaral ko siya sa mga Gentil. Hindi ako sumangguni agad sa tao.

at sa inyong SDA website pinatutunayang importante din ang authority


http://biblicalresearch.gc.adventist.org/Biblequestions/whoseauthority.htm

the AUTHORITY bestowed on the church by Christ—to forgive or not to forgive—is the AUTHORITY to preach the gospel and to decide who can or cannot be baptized. It is a tremendous responsibility that should not be taken lightly.


kaya po mahalaga ang authority sa pangangaral dahil kung hindi kolorum ka at me possibility na magkawindang-windang kaya nga si EGW kahit ano-ano na lang ang pinagsasasabi para lang hangaan nung sinuri natin sablay pala kasi walang authority.


Q4

Opo, kasi walang point of comparison na binaggit si EGW, pinapakita rin nya sa kanyang mga dating hula na akala nya darating na ang panginoon sa ganung petsa eh ano na ngayon 2011 na nakup bistado talaga napaghahalataan hehehe

biro mo me kilala akong baliw sa mental na binulungan daw ng anghel basahin mo ang konteksto si EGW binulungan daw ng anghel

inihayag daw sa kanya na lahat ng present dun ay buhay na daratnan si kristo

Q5

Unang-una sinabi ko na sa iyo na hindi yan recorded sa writing ni EGW kasi nga dinedeny na nya yan kasi pag umamin lalabas na inamin na rin nya na bulaang tagapagturo siya.

pero sa legal matter kung paguusapan natin sapat na ang testimonya ng isang tao na nakarinig para madiin sa libel o misinformation ang isang kriminal

magbibigay tayo ng isang section code para dito na makikita sa Aklat na pinamagatang Criminal and Civil Code of Utah sa Glossary page ganito ang mababsa

 "Slander" means any libel, misleading, misinformation communicated by spoken words.


sa isang section ng batas sa Utah maari mahatulan ang isang tao sa pamamagitan lamang ng testimonya ng isang tao na nakarinig nung slanderous word

(3)  In a communication, without malice, to a person interested therein, by one who is also interested, or by one who stands in such relation to the person interested as to afford a reasonable ground for supposing the motive for the communication innocent, or who is requested by the person interested to give the information.

isang person tao lamang ang may interest na kasuhan ang taong nagbigay ng misinform statement ay maari na itong panigan ng husgado

kung ibabatay natin sa kaso ni EGW sapat na ang testimonya ni Mrs. Burdick sapagkat direkta nya mismong napakinggan ang hula-hula puto maya statement kay EGW

kung slanderous statement ang ibinigay ni EGW malamang maconvict ito sa pamamagitan lamang ng testimonya ni Mrs. Burdick

naturalmente kumbaga sa kriminal hindi aamin si EGW


 

 

 

 [/b]
« Last Edit: February 24, 2011, 03:00:21 AM by Father Abe »

Offline j2rbkk

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 353
  • View Profile
  • angTinigSailang
Re: Topic: Seventh-Day Adventist is a Religion of Blind Faith
« Reply #9 on: February 24, 2011, 03:39:52 AM »
We are really learning a lot from you, our debaters! :)   Pasok naman po tayo sa Constructive stand ng Negative side

6. Negative Constructive - 1500 words:
7. Cross-Examination of Negative by Affirmative - Set-1: 5 questions max - 500 words
8. Negative replies  - 1000 words for ALL the answers
.........

bro. Ronald, time nyo na po..
1Peter 3:15  ".....na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot.."

Offline ronobidos

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 107
  • View Profile
1st NEGATIVE CONSTRUCTIVE - Ronobidos
« Reply #10 on: February 25, 2011, 03:59:08 AM »
Nais ko po muna ipaalam sa lahat na mula ngayon ay hinding hindi ko na tatawaging “Father” itong si Abe dahil napapansin ko sa mga pananalita niyang may pang insulto at pagwawalang galang kay Ellen White ay hindi siya karapatdapat tawaging “Father” kung “Father of Lies” pwede pa pero para ipakita ko sa madla na bumaba ang tingin ko sa isang Paring Katolikong ito ang itatawag ko na lang sa kanya ay “Mang Abe” parang katunog ng “Mang-aapi” bagay po di ba? ;)

Una po sa lahat, kaya ko lamang po kinukuwestyon ang aral Katoliko na “Apostolic Succession” ay sapagkat gustong gamitin ni Mang Abe ang aral katolikong ito upang subukin ang pagiging totoo ng ministeryo ni Ellen White samantalang siya na mismo ang umamin na ito ay kinikilala lamang na “authority ng katolisismo”.

Si Mang Abe na din ang nagsabi “Ang Apostolic Succession ay dapat isangguni sa BIBLE AT KASAYSAYAN” ganun naman pala eh bakit sa KASAYSAYAN ka lang sumangguni mula ng mag-umpisa tayong mag-usap hanggang ngayon wala ka pang patunay mula sa BIBLIA?

Maging sa KASAYSAYAN ay hindi tayo makakasiguradong 100% na mapagsasaligan ang “Apostolic Succession” niyo dahil sa dalawang dahilan:

1.   Hindi pa rin tiyak ang mga nakatala sa listahan ng mga papa dahil hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa ito sa gitna mismo ng mga Roman Catholic Scholars:

“The foregoing list is based generally on the catalog of Popes given in the Annuario Pontificio, the official Vatican yearbook, with some changes dictated by recent scholarly research. It should be noted that the legitimacy of certain popes…is still controverted.” [Question and Answers on the Pope and the Papacy p.84]


2.   Hindi lang ang Roman Catholic Church ang may claim ng “Apostolic Succession”

The Roman Catholic, Eastern Orthodox, Old Catholic, Swedish Lutheran, and Anglican churches accept the doctrine of apostolic succession … This does not mean, however, that each of these groups necessarily accepts the ministries of the other groups as valid. ["apostolic succession." Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.  Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010.]


Kaya ang tanong “Sa aling listahan ng Apostolic Succession ba dapat si Mrs. White Mang Abe?” sa Roman Catholic? Eastern Orthodox? Anglican? Lutheran? Old Catholic? Dahil pare-pareho kayong nagsasabing meron kayong “Apostolic Succession” tapos hindi magkakaisa?

So lumalabas SI MANG ABE PALA ANG WALANG KARAPATAN MANGARAL dahil hindi naman pala valid mula sa BIBLIA at KASAYSAYAN ang pinanghahawakan niyang “Apostolic Succession”!

Kung tungkol naman kay “Linus” ayon sa Jerome Biblical Commentary na isang aklat na komentaryo na ginawa ng mga Catholic scholars ay walang katiyakan ang pagkakakilanlan kay “Linus”.

Linus: Traditionally identified with Peter's successor as bishop of Rome, but the identification is not certain; Linus was a common name. [Jerome Biblical Commentary on 2 Tim. 4:21]

Kung gayon lalong lumubog ang argumento ni Mang Abe tungkol sa “Apostolic Succession” na ginagamit niyang panukat upang tukuyin ang karapatan ni Ellen White sa pangangaral.

Dahil alam kong naiipit na dito si Mang Abe kaya hindi natin siya masising pilipitin ang sinasabi ng aming aklat. Una, for your information Mang Abe, hindi po requirements sa membership ng SDA church na kailangan malaman mo ang mga pangalan ng sumulat ng 4 Gospels para mabaustismuhan.

Kaya ko nabanggit itong tungkol sa membership dahil ayon mismo sa inyong Catholic Encyclopedia, kapag sinabing “Christian Doctrine” or katekesis ito ay nangangahulugang mga “instruction” para sa pag-anib sa Iglesia:

Doctrine, Christian
The word katechesis means instruction by word of mouth, especially by questioning and answering. Though it may apply to any subject-matter, it is commonly used for instruction in the elements of religion, especially preparation for initiation into Christianity. [“Doctrine, Christian.” Catholic Encyclopedia.The Encyclopedia Press 1914 Ed]


Kaya hinahamon kita Mang Abe, batay sa definition ng “Doktrina” mula sa inyong aklat magpakita ka nga sa akin na required sa mga SDA na bago bautismuhan dapat at alam muna naming ang pangalan ng mga sumulat ng 4 gospels? Sagutin mo yan kung ayaw mong mapahiya.

Pangalawa, ang tinatanong ko sa iyo kung MAY MALILIGTAS BA O HINDI ANG ISANG TAO KUNG HINDI NIYA MALAMAN ANG AUTHOR NG 4 GOSPELS? Ganun lang kasimple pinahihirapan mo pa kasi sarili mo Mang Abe.

Kahit kalian ay hindi ko tinutulan ang authority ikaw lang nag-iisip niyan dahil sa kahibangan kaya until now hindi ka pa nakakapuntos talaga. Kaya yung sinipi mo sa Adventist Biblical Research website ay wala kang puntos doon against my case. Actually, laban nga sa iyo itong sinipi mong aming website dahil sa bandang itaas kung tungkol sa pagpapatawad ng kasalanan ng Church:

“There is nothing in the text to suggest that Jesus is instituting the ecclesiastical practice of auricular confession, or the absolution of postbaptismal sins by a church officer. Those are later developments in the life of the postapostolic church and should not be read into this text.” http://biblicalresearch.gc.adventist.org/Biblequestions/whoseauthority.htm

Kita mo na Mang Abe imbis na kakampi mo website naming sapol ka pa tuloy dyan! Saka ang linaw naman doon sa sinipi mo na ang sabi “AUTHORITY bestowed on the CHURCH by CHRIST.” Hindi sinabi “AUTHORITY bestowed on the BISHOPS by PETER THE POPE”! Kaya ikaw ang kolorum Mang Abe.

Kung totoong baliw si Ellen White bakit walang record na mababasa sa history na na confine si Ellen White sa mental samantalang yung sinasabi mo nasa mental? Saka ang layo ng kinukuwento mo kesa sa nangyari hindi naman “binulungan” si Ellen White ng anghel ano? Oh eto ulit yung sinipi mo:

“I was shown the company present at the conference. Said the angel, ‘Some food for worms, some subjects of the seven last plagues, some will be alive and remain upon the earth to be translated at the coming of Jesus.’”

Ang sinabi naman pala ay “I was SHOWN” hindi “I was WHISPERED”! Kita mo na Mang Abe? Sino ngayon ang nasa mental mukhang ikaw yata eh!

Tungkol sa prediction na ito noong 1856, ito po ay may CONDITIONAL EFFECT gaya na din ng sabi ni Mang Abe na hindi absolute ang event kung may CONDITIONAL EFFECT:

“pansinin natin ang salitang KUNG ito po ay point of comparison o conditional effect na ibinigay ni pablo sa mga kristyano nung time na iyon.”[Mang Abe Post#73, Question 4]

Kung ating titignan sa kontexto ng sulat ni Ellen White ay ganito ang kanyang madalas sabihin:

“The angels of God in their messages to men represent time as very short. Thus it has always been presented to me… But has the Word of the Lord failed? Never! It should be remembered that the promises and the threatenings of God are alike CONDITIONAL.” [Evangelism, pp. 695, 696]

Samakatwid, wala na naming puntos si Mang Abe! Siya na mismo ang sumagot ng sarili niyang tanong tungkol sa pagiging bulaan daw ng hula ni Mrs. White.

Kung natatandaan mo pa, ang pinababasa ko sa iyo sulat mismo ni Mrs. White na siya mismo nagturo na “June 1845 is the Second Coming of Christ” kaso ang binasa mo Criminal and Civil Code of Utah! Besides hindi naman taga Utah si Ellen White ibang state yun sa America! Mang Abe baka akala mo si Joseph Smith ng Mormons na taga Utah ang binabatikos mo nalilito ka na yata Mang Abe!

Kung totoong deny to death si Mrs. White para di mapahiya dapat pati yung nauna mong sinabing hula niya noong 1856 ay hindi na din niya sinulat pero sinulat pa rin niya?

Bago pa man sumulat ng paratang si Lucinda Burdick noong 1874 at 1908 marami ng sinulat si Mrs. White na nagpapatunay na against siya sa time setting lalo na doon sa panahon na ibinibintang sa kanya noon 1845. Ganito ang sabi niya noong 1850’s:

Some ministers claiming to be well acquainted with me, state that I have set time after time for the Lord to come, and those times have passed, therefore my visions are false. … This is the testimony I have ever borne since the passing of the time in 1844: "Time after time will be set by different ones, and will pass by; and the influence of this time setting will tend to destroy the faith of God's people." [1 Testimonies for the Church 73]

Maliwanag po na ayon sa ating nabasang patotoo mismo ni Ellen White na since 1844 pa ay hindi talaga siya mahilig magbigay ng tiyak na petsa kung kelan darating muli si Jesus dahil ito daw ay magdudulot ng panghihina sa pananampalataya kung hindi mangyayari.  Ito po ay isang tsismis lamang mula pa noong buhay pa si Mrs. White. Nakakalungkot lamang dahil hanggang ngayon ang tsismis na ito ay kumakalat pa rin at nakakahiya man sabihin isang paring katoliko pa ang pasimuno sa pagkakalat!

Offline j2rbkk

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 353
  • View Profile
  • angTinigSailang
Re: Topic: Seventh-Day Adventist is a Religion of Blind Faith
« Reply #11 on: February 25, 2011, 04:50:38 AM »
Yan po ang constructive stand ng negative side. Ituloy po natin sa pamamagitan ng cross-examine ni Father Abe kay ronobidos.

Note: the next coming days are Saturday and Sunday..the chosen off days of our debaters. They may opt to use those days to post their stands..it's their choice. They have at most 72 hours to counter-argument but NOT including the weekends (sat and sun).

...........
6. Negative Constructive - 1500 words:
7. Cross-Examination of Negative by Affirmative - Set-1: 5 questions max - 500 words
8. Negative replies  - 1000 words for ALL the answers
9. Cross-Examination of Negative by Affirmative - Set-2: 5 questions max - 500 words
10. Negative replies - 1000 words for ALL the answers
...........
1Peter 3:15  ".....na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot.."

Offline Father Abe

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 108
  • View Profile
Cross Examination
« Reply #12 on: February 25, 2011, 06:44:04 AM »
Mga Reader ipapakita natin kung gaano mapandaya si Ginoong Obidos pagdating sa pagququote ng reference material na akala nya eh wala ako nun

Tanong #1

Ayun sa qinuote mong libro na Question and Answers on the Pope and the Papacy p.84 na ganito

The foregoing list is based generally on the catalog of Popes given in the Annuario Pontificio, the official Vatican yearbook, with some changes dictated by recent scholarly research. It should be noted that the legitimacy of certain popes…is still controverted.

pansinin mo ang mga tuldok na chinop-chop ganito ang kabuuan nyan

The accompanying list is based generally on the catalog of popes given in the Annuario pontificio, the official Vatican yearbook, with some changes dictated by recent scholarly research. It should be noted that the legitimacy of certain popes—for example, Dioscorus (530), Leo VIII (963–965), Benedict V (964), Gregory VI (1045–1046), and Clement II (1046–1047)—is still controverted. Although Stephen (752) is mentioned in the list, he died three days after his election without being consecrated a bishop.

pansinin mo ang kinahoy mong references. eto ang tanong base sa iyong nalalaman sa kasaysayan bakit kwestyunable ang legitimacy nila bilang popes?

saka dagdag ko na rin bakit sinadya mong putulin ang nasa reference material at hindi mo ininclude yang nakaglow statement na iyan?


Tanong #2

Sabi ng Britannica Encyclopedia ay ganito

The Roman Catholic, Eastern Orthodox, Old Catholic, Swedish Lutheran, and Anglican churches accept the doctrine of apostolic succession

Eto ang tanong sa mga nabanggit na relihiyon sino po ang naunang nagturo ukol sa apostolic succession?

sino po ang mga original church at sino po ang nagbreak-away o humiwalay sa original church base sa list of religion na iyan sa nakaglow statement mula sa Britannica Encyclopedia?


Tanong #3

Sabi mo sa iyong negative stand ay ganito

Quote from: rnobidos
hindi po requirements sa membership ng SDA church na kailangan malaman mo ang mga pangalan ng sumulat ng 4 Gospels para mabaustismuhan.

Quote from: rnobidos
ang tinatanong ko sa iyo kung MAY MALILIGTAS BA O HINDI ANG ISANG TAO KUNG HINDI NIYA MALAMAN ANG AUTHOR NG 4 GOSPELS? Ganun lang kasimple pinahihirapan mo pa kasi sarili mo Mang Abe.


bigyan kita ng isang termino na ginagamit ninyo na me kinalaman sa Bautismo at Kaligtasan

Alam naman natin na tinuturo ninyo ang Trinity at me kinalaman yun sa bautismo sapagkat nasa trinity ang baptismal formula (Matt 20:28) at me kinalaman naman sa kaligtasan ang trinity sapagkat ito ay tumatalakay sa likas na kalagayan ni kristo o ang pagkadyos ni kristo. sa bautismo me kinalaman din ang kaligtasan kaya it is acceptable na ang trinity ay me relasyon sa salvation.

eto ngayon ang tanong

KUNG SOLA SCRIPTURA KAYO PWEDE KO BANG MALAMAN KUNG SAAN MABABASA LETRA POR LETRA SA BIBLE ANG SALITANG TRINITY? (PAKIBIGAY KONG SAANG AKLAT, KABANATA AT VERSIKULO)


Para mapatunayang na itinuturo ninyo ang trinity eto ang katibayan

http://biblicalresearch.gc.adventist.org/documents/trinitydoc%20among%20sda.pdf

That the Godhead, or Trinity, consists of the Eternal Father, a personal, spiritual Being, omnipotent, omnipresent, omniscient, infinite in wisdom and love; the Lord Jesus Christ, the Son of the Eternal Father, through whom all things were created and through whom the
salvation of the redeemed hosts will be accomplished; the Holy Spirit, the third person of the Godhead, the great regenerating power
in the work of redemption. Matt. 28:19.


Tanong #4

Yun bang mga apostol ay di nagbigay ng authority sa mga ministro at manggagawa? at sabi mo ang authority ni EGW bilang propheta ay nasa bible ang tanong po saan kayo kumuha ng karapatan ni EGW? kung pagbabatayan natin ang history pwede niyo po bang ipakita ang root of origin from time of christ to the apostles and to the succession na si EGW nga ay sakop ng proper authority base sa kasaysayan?


Tanong #5

Eto ang isinitas kong babasahin na hula ni EGW sa kanyang Conference noong

"I was shown the company present at the Conference. Said the angel: 'Some food for worms, some subjects of the seven last plagues, some will be alive and remain upon the earth to be translated at the coming of Jesus.'" Testimonies, Vol. 1, p. 131


pero sa ibang libro ka kumuha ng sagot na obiously wala sa konteksto sumakatuwid baga ay malayo pa sa bundok ng tralala ang statement

“The angels of God in their messages to men represent time as very short. Thus it has always been presented to me… But has the Word of the Lord failed? Never! It should be remembered that the promises and the threatenings of God are alike CONDITIONAL.” [Evangelism, pp. 695, 696]

ngayon di kita patatakasin dito

"I was shown the company present at the Conference. Said the angel: 'Some food for worms, some subjects of the seven last plagues, some will be alive and remain upon the earth to be translated at the coming of Jesus.'" Testimonies, Vol. 1, p. 131

kasi dyan mo ako hinahamon ng showdown eh

Quote from: rnobidos
NAKAKATIYAK KA NAMAN BA NA WALANG CONDITIONAL EFFECT ang sinabi ni E.G. WHITE about 1856 AYON SA KONTEXTO? Oo o Hindi? Paano kung may mabasa ako sa iyo na may CONDITIONAL EFFECT ito aminin mo TALO ka na? OO o HINDI?

ngayon ang tanong saan dyan sa 1856 na konteksto ang CONDITIONAL EFFECT? take note ha dyan tyo sa isinitas kong babasahin yamang ikaw ang naghamon ng showdown dyan sa babasahin na ipinaskil ko

me iba pa akong katanungan pero sa set 2 na lang ng aking cross examination

salamat po


« Last Edit: February 25, 2011, 07:42:41 AM by Father Abe »

Offline j2rbkk

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 353
  • View Profile
  • angTinigSailang
Re: Topic: Seventh-Day Adventist is a Religion of Blind Faith
« Reply #13 on: February 25, 2011, 07:51:55 AM »
Yan po ang mga katanungan ni Father Abe. #8 na po tayo...reply ng Negative side
...........
6. Negative Constructive - 1500 words:
7. Cross-Examination of Negative by Affirmative - Set-1: 5 questions max - 500 words
8. Negative replies  - 1000 words for ALL the answers
9. Cross-Examination of Negative by Affirmative - Set-2: 5 questions max - 500 words
10. Negative replies - 1000 words for ALL the answers
...........

Note: the next coming days are Saturday and Sunday..the chosen off days of our debaters. They may opt to use those days to post their stands..it's their choice. They have at most 72 hours to counter-argument but weekends (sat and sun) are not included in the counting.

I'm may not be online for this weekend but you can still proceed with the debate. I am trusting our debaters that they will strictly follow the agreed rules.
1Peter 3:15  ".....na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot.."

Offline ronobidos

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 107
  • View Profile
1st Negative Replies to the Affirmative
« Reply #14 on: February 28, 2011, 09:31:25 AM »
Q#1

Madumi isip mo pari ka pa naman .Sa totoo lang yung unang post ko ay sumobra ng 996 words dahil gusto kong quote ng buo para di ka magduda kahit itanong mo pa sa moderator may copy sya ng original ko dyan sa quote na yan kaya lang kailangan ko magbawas ng words para exacto 1500 words lang ayon sa patakaran ng debate.

Kahit andun o wala yang sinipi mong mga pangalan PAREHO PA DIN ANG KALALABASAN  na hindi tiyak ang listahan ng “Apostolic Succession” ninyo ang pinagkaiba lang nilagyan mo lng ng pangalan. Sinasabi mo lang “kinahoy” ko para lang makapuntos ka at makaiwas sa problema ng doktrina nyo.

MANG ABE: eto ang tanong base sa iyong nalalaman sa kasaysayan bakit kwestyunable ang legitimacy nila bilang popes?

SAGOT:  Ang sagot ay andun din sa binigay mong listahan ng mga popes sa  http://www.newadvent.org/cathen/12272b.htm  Pangalawa, sa opisyal na listahan ng mga papa sa Annuario Pontificio sa page 12 ay ganito ang sinasabi kung ano ang problema:

At this point, as again in the mid-eleventh century, we come across elections in which problems of harmonising historical criteria and those of theology and canon law make it impossible to decide clearly which side possessed the legitimacy whose factual existence guarantees the unbroken lawful succession of the successors of Saint Peter. The uncertainty that in some cases results has made it advisable to abandon the assignation of successive numbers in the list of the popes.

Sa madaling salita umamin na mga scholars nyo na may problema sa history at theology ang pinagmamalaki mong “Apostolic Succession”. IKAW na lang ang hindi pa nagigising sa katotohanan.

Q#2:

MANG ABE: Eto ang tanong sa mga nabanggit na relihiyon sino po ang naunang nagturo ukol sa apostolic succession?

SAGOT: Kung kayo ang sasagot siyempre sasabihin mo KAYO ang nauna but that is non-sense at self-serving yun dahil pabor sa iyo. Kapag ang tatanungin natin ang Orthodox Church sasabihin naman nila sila ang tama:

“The Orthodox Church is, according to Apostolic Succession, successor and heir to the old, undivided Church. Which is why everything contained in the Catholic document rightfully applies to the Orthodox Church.” [Moscow Patriarchate Orthodox Church is heir to the old, undivided Church” at Internet site: http://directionstoorthodoxy.org/mod/news/ view.php?article_id=677]
[/b]

Q#3:

Hinohokus-pokus mo naman ang mga salita ko eh mabuti na lang ako nakausap mo dahil baka kng iba ay madaya mo. Tama may kinalaman ang ESSENCE OF TRINITY sa bautismo pero walang kinalaman ang WORD-FOR-WORD NA TRINITY dito. Ano ba ang sabi sa MATEO 28:19:

Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa PANGALAN NA TRINITY,  (Mat 28:19)

O

Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa PANGALAN NG AMA, ANAK at ng ESPIRITU SANTO.”  (Mat 28:19)

Saka kapag nagbabautismo mga pastor namin WALA kang maririnig na “Binabaustimuhan kita sa word-for-word na TRINITY” WALA NUN!

Isa pa halata ka na Mang Abe na naipit kita doon sa tanong ko sa author ng 4 gospels kaya iniwasan mo na at nag shift ka na sa word for word na Trinity akala mo naman makakalusot ka eh hindi na naman?

Ginagamit naming ang word na “TRINITY” hindi dahil ito ay mababasa ng letra-por-letra sa Biblia kundi dahil ang DIWA nito ay mababasa talaga sa Biblia. Kaya kahit gamitin man o hindi ang word ng TRINITY ay mapapatunayan talaga ito saka wala kang nabasa sa Fundamental beliefs naming about “TRINITY” na importante sa kaligtasan ang word-for-word na Trinity. Kaya wala ka na naman puntos ano na naman kaya ang ipapalit ni Mang Abe na word-for-word next time?

Q#4:

Mali po ang tanong mo Mang Abe. Halatang trying hard kang dalhin kami sa Apostolic Succession na hindi Biblical at kontra sa kasaysayan. Kaya walang sense ang itanong kung pang-ilan si Mrs. White sa succession ng mga Apostol that is totally irrelevant mag-isip ka pa ng ibang tanong sayang kasi effort mo dito. Ang authority ni Ellen White ay batay sa ARAL at hindi POSITION (Juan 7:17; Galacia 1:8)

Kung ang sinuman ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili.  (Joh 7:17)

Subalit kahit kami, o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain!  (Gal 1:8)


Q#5

For your information Mang Abe, IISA ANG AUTHOR AT PAKSA kaya hindi ito out of context. Isa pa, pansinin mong mabuti Mang Abe dito sa Evangelism p.695 she is speaking generally about the common experience nga mga prophets anytime na nakikipag-usap sa kanila ang mga anghel ng Diyos kasama na si Mrs. White.

At since yung quote mo ay may laman na “threatenings” sabi ni Mrs. White “REMEMBER” at huwag na huwag mo kakalimutan Mang Abe ito daw ay “CONDITIONAL”.

“The angels of God in their messages to men represent time as very short. Thus it has always been presented to me… But has the Word of the Lord failed? Never! It should be remembered that the promises and the threatenings of God are alike CONDITIONAL.” [Evangelism, pp. 695, 696]

Sige call ako sa showdown mo so papaano kung may mabasa nga akong conditional yang quote mo sa Testimonies Vol. 1 p.131 AAMININ MO TALO KA NA? Wait ko sagot mo this next questions mo ha? Tama lang question ko kasi SHOWDOWN na ito.

« Last Edit: February 28, 2011, 09:33:55 AM by ronobidos »